LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 24
Rurka Bourdona jest elementem

A.
B.
C.
D.