LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 36
Parametrem odpowiadającym za obszar roboczy działania siłownika jest

A.
B.
C.
D.