LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 28
W układach pneumatycznych zadaniem zaworu, przedstawionego wraz z jego symbolem graficznym na rysunku, jest
A.
B.
C.
D.