LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 32
Którego z przedstawionych narzędzi należy użyć do zaciskania końcówek tulejkowych na przewodach elektrycznych?
A.
B.
C.
D.