LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 34
Jaką średnicę powinien mieć otwór wykonany pod nit o średnicy 2 mm?

A.
B.
C.
D.