LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 13
Na którym rysunku przedstawiono fotorezystor?
A.
B.
C.
D.