LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 12
Na którym rysunku przedstawiono schemat silnika obcowzbudnego prądu stałego?
A.
B.
C.
D.