LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 23
Na rysunku przedstawiono
A.
B.
C.
D.