LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 8
Na podstawie przedstawionej tabliczki znamionowej transformatora wskaż zależność, która określa jego przekładnię napięciową.
A.
B.
C.
D.