LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 34
W układzie, którego schemat przedstawiono na rysunku, rezystor R1 służy do
A.
B.
C.
D.