LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 17
W układzie, którego schemat przedstawiono na rysunku, załączenie lampki sygnalizacyjnej H1 nie nastąpi, gdy wciśnięty jest przycisk S1 oraz
A.
B.
C.
D.