LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 37
W układzie, którego schemat przedstawiono na rysunku, czujnik indukcyjny 2B2 jest nieaktywny. W tej sytuacji nie można
A.
B.
C.
D.