LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 23
Przekaźnik elektromagnetyczny użyty do montażu układu, którego schemat przedstawiono na rysunku, powinien posiadać cewkę o napięciu zasilania 24 V DC oraz
A.
B.
C.
D.