LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 28
W celu sprawdzenia zgodności montażu czujników S2 i S3 ze schematem układu sterowania, przedstawionym na rysunku, wykonano pomiary rezystancji pomiędzy punktami wskazanymi w tabeli. Które wyniki potwierdzają poprawność wykonanego montażu?
A.
B.
C.
D.