LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 34
Dokumentem zawierającym kolejność wykonywanych operacji i informacje niezbędne do wykonania danej części jest

A.
B.
C.
D.