LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 4
Jaką minimalną długość powinien mieć bok pręta kwadratowego obciążonego siłą rozciągającą 25 kN, dla którego naprężenie dopuszczalne na ścinanie wynosi 250 MPa?
A.
B.
C.
D.