LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 17
Zgodnie z rysunkiem dla momentu utwierdzenia wynoszącego 1500 Nm długość belki x wynosi
A.
B.
C.
D.