LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 11
Wymiar przedstawiony na rysunku wykonany w IT10 zawiera się w zakresie wymiarowym
A.
B.
C.
D.