LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 19
Które informacje zawiera opis zamieszczony na rysunku?
A.
B.
C.
D.