LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 12
Na rysunku przedstawiono oznaczenie przekroju
A.
B.
C.
D.