LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 4
Na rysunku przedstawiono układ z wykorzystaniem łożysk kulkowych
A.
B.
C.
D.