LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 32
W celu wykonania otworu oznaczonego Φ12H7 należy użyć narzędzi w następującej kolejności:

A.
B.
C.
D.