LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 13
Hartowanie powierzchni wałka do twardości 60HRC należy przeprowadzić

A.
B.
C.
D.