LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 12
W trakcie montażu łożysk tocznych otwartych nie należy

A.
B.
C.
D.