LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 36
W celu wykonania uzębień na wałku przedstawionym na rysunku należy zastosować metodę
A.
B.
C.
D.