LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 29
Zgodnie z normą PN-70/M-85005 do wykonania wpustów pryzmatycznych wykorzystuje się stal o wartości Rm wynoszącej
A.
B.
C.
D.