LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 23
Na podstawie wykresu określ zakres temperatur hartowania stali o zawartości węgla 0,8%.
A.
B.
C.
D.