LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 22
Grafit w postaci kulistej, powstały w wyniku sferoidyzowania oraz modyfikowania ciekłego stopu o małej zawartości siarki, występuje w żeliwach

A.
B.
C.
D.