LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 16
Na rysunku przedstawiono narzędzie do wykonania kół zębatych na
A.
B.
C.
D.