LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 13
Element przedstawiony na rysunku wykonuje się na
A.
B.
C.
D.