LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 27
Którą grupę materiałów stosuje się w celu zabezpieczenia czasowego części maszyn przed korozją?

A.
B.
C.
D.