LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 16
Jaką średnicę zewnętrzną wieńca zębatego należy przygotować do wykonania koła zębatego o liczbie zębów 52 i module 3?
A.
B.
C.
D.