LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 1
Który znak z odpowiednią wartością służy do oznaczania chropowatości powierzchni otrzymanej obróbką skrawaniem z kierunkowością struktury powierzchni?
A.
B.
C.
D.