LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 6
Która ikona przedstawia rysowanie linii z interpolowanych?
A.
B.
C.
D.