LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 33
Który rodzaj montażu charakteryzuje się dużym udziałem prac ręcznych, dużą pracochłonnością i unikalnością wyrobów oraz wymaga zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach?

A.
B.
C.
D.