LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 37
Określ koszt naprawy podzespołu, w trakcie której wymieniono: 8 szt. śrub mocujących, dwa łożyska toczne oraz 2 uszczelki w czasie 3,5 godziny.
A.
B.
C.
D.