LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 1
Tolerancja otworu o średnicy Φ42H8 wynosi 0,039. Który wymiar odpowiada poprawnie wykonanemu otworowi?

A.
B.
C.
D.