LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 24
Ile wynosi wskazanie suwmiarki zgodnie z przedstawionym rysunkiem?
A.
B.
C.
D.