LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 28
W celu określenia bicia osiowego lub promieniowego należy zastosować

A.
B.
C.
D.