LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 18
Który wymiar odpowiada prawidłowo wykonanemu wałkowi c|)50h8? Skorzystaj z tabeli.
A.
B.
C.
D.