LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 21
W celu sprawdzenia prostoliniowości lub płaskości powierzchni należy zastosować narzędzie przedstawione na rysunku
A.
B.
C.
D.