LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 16
W celu określenia przylegania dwóch płaszczyzn współpracujących ze sobą elementów np. łoża tokarki i suportu, wykorzystuje się

A.
B.
C.
D.