LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 34
Aby zapobiec uszkodzeniu łożyska w postaci zatarcia, nie przeprowadza się działań korygujących w postaci

A.
B.
C.
D.