LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG44 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 14
Jak należy postępować z zużytym olejem maszynowym zgromadzonym w szczelnie zamkniętym pojemniku?

A.
B.
C.
D.