LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 38
Przedstawione badanie kału metodą McMastera jest metodą
A.
B.
C.
D.