LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 16
Założenie opatrunku usztywniającego, unieruchamiającego kość i dwa sąsiadujące stawy, należy zastosować przy

A.
B.
C.
D.