LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 23
Podczas pracy metodą "duo" asystentka, na zlecenie lekarza dentysty, powinna podać pastę z jodoformem w strefie

A.
B.
C.
D.