LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 38
Przed przygotowaniem preparatu wodorotlenkowo-wapniowego, w przypadku zranienia miazgi, należy umyć ręce metodą

A.
B.
C.
D.