LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 6
Test typu Bowie-Dicka powinno wykonywać się

A.
B.
C.
D.