LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 26
Do przygotowania uszczelniającej pasty endodontycznej Endomethasone N zarabianej eugenolem należy użyć wyłącznie

A.
B.
C.
D.